Medieträning med erfarna journalister. Kraftord AB Staffan Sjöberg
 
 
Medieträning - så gör vi
 
 
Kraftord AB utbildar och medietränar dig och dina kolleger med hjälp av TV-kamera, och visar dig med aktuella videoklipp hur man gör och inte gör.

Ni kan vara chefer, en ledningsgrupp, specialister eller nyckelpersoner i privat eller offentlig verksamhet. Kanske har ni redan kontakt med media men känner att ni behöver slipa och uppdatera förmågan att nå ut. Ny befattning, nya fokusfrågor och ansvarsområden ställer nya krav.

Alla deltagare ställs inför en nyfiken journalists kritiska frågor, utformade för att passa just er verksamhet.

Intervjuerna spelas upp och deltagarna får snabb och konstruktiv återkoppling på sin insats. Övningarna pågår så länge tiden och uppdraget medger.

Vi lär ut metodiken i kontakten med media; hur du förbereder dig, hur du genomför intervjun och hur du gör om mötet trots allt blev mindre lyckat.

Öppenhet, ärlighet, tillgänglighet och hjälpsamhet är grundfilosofin. Inget annat fungerar.

Bonus: ni har en trevlig utbildning tillsammans, med stimulerande utmaningar och många glada skratt.
 
Ur innehållet:

Medielandskapet, journalisters uppdrag och villkor, vad de förväntar sig av sina intervjuobjekt.

Utmaningarna i intervjusituationen, vad du kan göra och vad du absolut inte ska göra.

Hur du får ut ditt budskap till en månghövdad publik via media.

Krishantering hur man gör i en situation där journalisterna kräver snabb, korrekt och relevant information.

Vi gör gärna krisspel med scenarier där deltagarna får öva sin förmåga att agera i media.

Mediedrevets dramaturgi och psykologi.

Kroppsspråket, medieretoriken, journalistens verktygslåda, lagar och regler för media.

Allt med stöd av bra och dåliga exempel i form av intervjuer som sänts i TV och på webben.
 
 
Kraftord AB   Staffan Sjöberg   Org nr 556990-5390   Skånegatan 51 3 tr   116 37 Stockholm
0708-797 332   staffan@kraftord.se   www.kraftord.se