Kraftord AB Staffan Sjöberg erbjuder Seminarier om medierna, rådgivning i kommunikationsfrågor, kommunikationsplaner och  budskapsträning, moderator, skrivkurser, presskonferensövning m.m.
 
 
Medieträning - övriga tjänster
 
 
Seminarier om medierna för större grupper, t ex administrativ personal, reception, kundansvariga, specialister och nyckelpersoner. Så bemöter jag journalister, vad kan jag säga och inte säga, medias uppdrag, nyhetsvärdering, medias villkor, lagar och regler.

Rådgivning och stöd i kommunikationsfrågor till VD och ledningsgrupp samt nyckelpersoner. Informella samtal där vi bollar strategier och budskap.

Kommunikationsplaner, Q&A och budskapsträning. Grundläggande i de flesta företag och organisationer.

Skrivkurser - förmågan att utrycka sig enkelt, kortfattat och rakt i skrift. - Varför ska man skriva om ingen ändå förstår eller bryr sig?

Moderator - debattledare, utfrågning, styra ett informationsmöte.

Presskonferensövning: så gör jag, praktisk övning med TV-kamera och rollspel.

Kroppsspråk och retorik: så når jag ut med mitt budskap. Praktiska övningar med TV-kamera.
 
Kraftord AB skräddarsyr varje uppdrag efter ert önskemål. Vi sätter ihop ett team av erfarna journalister och konsulter för att stötta, utbilda och träna även större grupper.

Rent praktiskt:
Vi ordnar vanligen hel- och halvdagskurser för grupper på upp till 8 aktiva deltagare. Allt vi behöver är ett konferensrum och en datorprojektor, och vill ni hålla till på kontoret så går det bra. Vi mailar ofta ut en enkät att besvaras av deltagarna inför utbildningen, och efter kursen får de skriftlig dokumentation och möjlighet till muntlig och skriftlig utvärdering av kursen. Tystnadsplikt och diskretion är en självklarhet från vår sida.

Samarbetspartners:
 
 
Kraftord AB   Staffan Sjöberg   Org nr 556990-5390   Skånegatan 51 3 tr   116 37 Stockholm
0708-797 332   staffan@kraftord.se   www.kraftord.se