Medieträning med erfarna journalister
Kraftord AB utbildar och mediatränar dig och dina kolleger.
Ni kan vara chefer, ledningsgrupp, specialister eller nyckelpersoner i privat eller offentlig verksamhet. Vi skräddarsyr varje uppdrag efter era önskemål.
 
Kontakt
 
 
Kraftord AB Staffan Sjöberg. Medieträning med erfarna journalister
 
 
Att möta media är fortfarande ett eldprov för många, inte minst för chefer och beslutsfattare. Du kan göra ett bra jobb hela livet, varje dag - men gör du bort dig i mötet med journalister som ställer kritiska frågor och följdfrågor, så bedöms du efter det.

Det är stressande och nervöst med kamera, mikrofon och strålkastare i ansiktet, du peppras med frågor och är rädd för att säga fel eller göra bort dig. Men lugn, hjälpen finns!

Låt en erfaren journalist träna dig att möta media och lära dig att svara kort och slagkraftigt och få ut ditt budskap. Du blir trygg som intervjuperson, du får ökad insikt i hur mediavärlden fungerar, och förstår din roll i det offentliga samtalet.

Många PR-konsulter som erbjuder medieträning saknar praktisk journalistisk erfarenhet. De tror att det räcker med att ha varit informatör eller gått någon kommunikatörsutbildning.

De har fel. Och spåren av deras tjänster förskräcker.

Öppenhet, ärlighet, tillgänglighet och hjälpsamhet är grundfilosofin. Inget annat fungerar.

Jag har jobbat som nyhets- och samhällsjournalist inom press, radio och TV i 30 år och vet vad jag talar om. Jag och mina kolleger kan det journalistiska hantverket och vet hur media tänker och agerar.
 
Vi tar upp:
  • Första kontakten med media - vad gör jag?

  • Måste vi ställa upp? Vad händer om jag vägrar?

  • Förberedelser, budskap och om det ändå blir fel

  • Intervjusituationens fällor och hur jag inte går i dem

  • Retorik - att nå ut med mitt budskap

  • Kroppsspråket och varför finkläder kan vara ett misstag
 
 
Kraftord AB   Staffan Sjöberg   Org nr 556990-5390   Skånegatan 51 3 tr   116 37 Stockholm
0708-797 332   staffan@kraftord.se   www.kraftord.se